Sva prava zadržana Gaming1 2021


Uslovi korišćenja veb-lokacije


Kvalitet informacija i usluga, ograničenje odgovornosti

Kompanija Gaming1 je posvetila najveću pažnju pravljenju svoje veb-lokacije. Međutim, ona ne garantuje tačnost podataka prikazanih na veb-lokaciji. Korisnik je takođe svestan da se ove informacije mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja. Shodno tome, kompanija Gaming1 odbacuje svaku odgovornost za sadržaj svoje veb-lokacije ili njegovu potencijalnu upotrebu.

Kompanija Gaming1 nije odgovorna za sadržaj bilo koje veb-lokacije na koju su korisnici upućeni putem veza hiperteksta na veb-lokaciji portala. Korisnik je isključivo odgovoran za rizike korišćenja takvih veb-lokacija. Korisnik se mora pridržavati njihovih uslova korišćenja.

Slično tome, kompanija Gaming1 odbija svaku odgovornost za greške u adresama veb-lokacije ili nazivima domena koje se pojavljuju na njenoj veb-lokaciji.

Uprkos naporima da izbegne, koliko god je to moguće, bilo kakav prekid zbog tehničkih problema, kompanija Gaming1 odbija svu odgovornost za prekide u pružanju usluga ili druge tehničke probleme.


Prava intelektualne svojine

Tekstovi, prikazi, ilustracije i drugi elementi veb-lokacije zaštićeni su autorskim pravima ili, u slučaju baza podataka, posebnim pravom. Svi ovi elementi su vlasništvo kompanije Gaming1 ili, gde je to primenljivo, treće strane od koje je kompanija Gaming1 dobila neophodne dozvole.

Osim ako nije drugačije određeno, tekstualni ili šifrovani podaci koji se pojavljuju na veb-lokaciji mogu se koristiti besplatno, pod uslovom da je naveden izvor i samo za upotrebu koja nije u komercijalne ili reklamne svrhe. Samim tim, svaka reprodukcija ovih podataka, u komercijalne ili reklamne svrhe, kao i bilo koji oblik upotrebe i reprodukcije ostalih sastavnih elemenata veb-lokacije, kao što su grafička linija, slike, zvukovi ili računarske aplikacije, strogo su zabranjeni bez prethodnog ovlašćenja. Svaki takav zahtev treba uputiti menadžmentu kompanije Gaming1 Affiliates ([email protected]).Slanje informacija

Ne šaljite nezakonite, preteće, klevetničke, opscene, skandalozne, provokativne, pornografske ili bogohulne informacije, niti bilo koje druge informacije koje bi mogle dovesti do građanske ili krivične odgovornosti, u skladu sa zakonom teritorije koja upravlja ovom veb-lokacijom.