Nagrade

Planovi provizije

Od 1. septembra 2016, deo prihoda će se dodeliti za broj klijenata koji su izvršili prvu uplatu po mesecu, a partneri mogu da zarade i do 45% u skladu s tabelom u nastavku:

Broj klijenata koji su izvršili prvu uplatu
0 - 1
2 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 +
Stopa provizije
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Od 1. septembra 2020. Sledeća tabela važi samo za ESC:

Broj klijenata koji su izvršili prvu uplatu
0 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
100 +
Stopa provizije
0%
25%
30%
35%
40%
45%
  • Provizija se isplaćuje na neto prihod koji su generisali igrači koje ste preporučili.
  • Neto prihod za bilo koji određeni vremenski period označava bruto prihod za isti vremenski period umanjen za poreze, troškove bonusa, povraćaje, troškove prevare i naknade za obradu plaćanja, doprinos džekpota, bilo koji trošak vezan za aktivnost igrača, operativni trošak.
  • Što više prihoda ostvare vaši igrači, to ćete zaraditi više provizije
    Važno – program Gaming1 Affiliates ima politiku BEZ NEGATIVNOG PRENOSA.
  • MI NE UDRUŽUJEMO PROVIZIJE – svi brendovi se tretiraju odvojeno prilikom izračunavanja provizija.
  • Vaša provizija će biti isplaćena do 15. u sledećem mesecu putem Skrill-a ili bankovnog transfera.