Alle rechten voorbehouden Gaming1 2021


Gebruiksvoorwaarden van de website


Kwaliteit van de informatie en de dienst, beperking van de aansprakelijkheid

Gaming1 besteedt veel zorg aan de creatie van haar website. Zij staat echter niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Bijgevolg aanvaardt Gaming1 geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website of de manier waarop deze wordt gebruikt.

Gaming1 is niet aansprakelijk voor de hyperlinks op het portaal die gebruikers doorverwijzen naar andere websites, noch voor de inhoud van deze websites. De gebruiker aanvaardt volledig de aansprakelijkheid voor de risico's verbonden aan het gebruik van deze websites. De gebruiker dient zich aan de gebruiksvoorwaarden te houden.

Bovendien kan Gaming1 niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de adressen van de websites of domeinnamen op haar website.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om onderbrekingen als gevolg van technische problemen te voorkomen, aanvaardt Gaming1 geen aansprakelijkheid voor onderbrekingen in de dienstverlening of andere technische problemen.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de website worden beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn het eigendom van Gaming1 of, in voorkomend geval, van een derde partij van wie Gaming1 de nodige toestemmingen heeft verkregen.

Tenzij anders bepaald, mag de tekstuele of numerieke informatie op de website gratis worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld en uitsluitend voor niet-commerciële of niet-reclamedoeleinden. Anderzijds is elke reproductie van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden, evenals elk gebruik of reproductie van andere elementen van de website, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Alle verzoeken in dit verband moeten worden gericht aan de directie van Gaming1 Affiliates ([email protected]).Verzonden informatie

Verzend geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie of enige ander informatie die aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de wetgeving van het rechtsgebied waarnaar deze Website verwijst.